Triage en eHealth

 

Triage
Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ is De Wijkpraktijk in het kader van triage een samenwerking aangegaan  met TelePsy.

Huisartsen en POH-GGZ kunnen kiezen uit 2 instrumenten van TelePsy:

1. de QuickScreen

De QuickScreen brengt de actuele zorgbehoefte - de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen - en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-I en de MINI 500, worden stapsgewijs 12 groepen van As-I stoornissen uit de DSM-IV uitgevraagd. Voor As-II geldt dat aan de hand van 9 stellingen wordt gescreend op aanwezigheid van persoonlijkheidspathologie. Het gaat hierbij om een algemene indicatie voor mogelijke persoonlijkheidsproblematiek en niet om een specifieke persoonlijkheidsstoornis. De QuickScreen is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de QuickScreen, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden.

2. de TeleScreen

Ter ondersteuning van de diagnostiek en zorgzwaarte-indicering heeft TelePsy de TeleScreen ontwikkeld, een zelfrapportagevragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het doel van het instrument is om door middel van een laagdrempelige screening de aard en ernst van de klachten gestructureerd in kaart te brengen. De TeleScreen brengt de actuele zorgbehoefte en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze problemen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. Vervolgens worden stapsgewijs de groepen van klinische stoornissen uit de DSM-5 uitgevraagd.

 

 

De TeleScreen is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de TeleScreen, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden. Op basis van de indicaties genereert het systeem een echelonadvies. Conclusies worden samengevat in een geautomatiseerd verslag ter onderbouwing van een verwijzing en/of behandeltraject.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de website van TelePsy.

E-health
Ook voor het aanbieden van eHealth aan patiënten in de huisartsenpraktijk heeft De Wijkpraktijk afspraken gemaakt met TelePsy. Om eHealth te kunnen toepassen dient eerst een training te worden gevolgd. Deze wordt regelmatig aan alle (nieuwe) POH-GGZ aangeboden.

 

Inlogaccount
Iedere aangesloten huisartsenpraktijk krijgt een een persoonlijk inlogaccount om triage en eHealth online klaar te zetten voor patiënten.

Middels Zorgmail kunnen triageverslagen op een veilige manier digitaal verstuurd worden naar het HIS van de huisartsenpraktijk.

Tarieven
Voor aangesloten huisartspraktijken die gebruik willen maken van TelePsy sluit De Wijkpraktijk een Premium abonnement af bij TelePsy. Dat wil zeggen dat er gebruik kan worden gemaakt van een onbeperkt aantal testafnames en onbeperkt aantal eHealth items, voor een onbeperkt aantal cliënten.

De abonnementskosten worden maandelijks door De Wijkpraktijk voldaan aan TelePsy uit het zogenaamde CET (Consultatie, eHealth en Triage)-budget dat De Wijkpraktijk voor de aangesloten huisartsen beheert. CET-budget waar geen gebruik van is gemaakt, worden door De Wijkpraktijk teruggestort aan de zorgverzekeraars.