Jaardocument

Alle zorginstellingen in Nederland zijn jaarlijks verplicht om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten van het voorgaande jaar. Dit gebeurt in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat 1 juni van ieder jaar op www.jaarverslagenzorg.nl gepubliceerd wordt.

 

Klik hieronder voor het jaardocument van De Wijkpraktijk.