Financiële aspecten

De inzet van POH-GGZ wordt vergoed door een aanvullende opslagmodule op het inschrijftarief plus declaratie van specifieke consulten.

Moduletarief
Het maximumtarief voor de opslagmodule biedt ruimte om een POH-GGZ 12 uur per week per 2.350 patiënten in te zetten in de huisartsenpraktijk.
Ter vergoeding van de personeelskosten van de POH-GGZ ontvangt De Wijkpraktijk het moduletarief POH-GGZ rechtstreeks van de zorgverzekeraar. 
Om dit bedrag te kunnen innen bij de zorgverzekeraar vraagt De Wijkpraktijk elk kwartaal via Calculus Software het elektronisch patiëntenbestand bij de huisarts op. Het moduletarief is opgebouwd uit twee delen, namelijk de vergoeding van de personele lasten van de POH-GGZ en de vergoeding ten behoeve van eHealth en consultatie.

Declaratie verrichtingen POH-GGZ
De verrichtingen van de POH-GGZ worden door de huisarts gedeclareerd en geïnd tegen het reguliere consulttarief. Gezien de aard van de werkzaamheden wordt uitgegaan van een half uur per patiëntcontact (20 minuten face-to-face tijd en 10 minuten uitwerktijd). In overleg met de huisarts vinden de consulten telefonisch, in de praktijk of bij de patiënt thuis plaats.

Kosten voor de patiënt
Als uw patiënt gebruik maakt van de begeleiding van uw POH-GGZ, dan zijn hier geen kosten aan verbonden en de zorg gaat ook niet te laste van het eigen risico.

 

Wel declareert de zorgverzekeraar ieder kwartaal een klein bedrag voor Huisartsenhulp GGZ bij de patiënt, ook als deze geen gebruik heeft gemaakt van de zorg van de POH-GGZ. Meer informatie hierover vindt u hier.

Budget voor Consultatie, eHealth en Triage
Het hiernaast genoemde tarief ten behoeve van eHealth, triage en consultatie wordt door De Wijkpraktijk beheerd. Uit dit CET-budget worden de eHealth- en consultatiekosten van de aangesloten huisartspraktijken voldaan. Overtollige gelden betaalt De Wijkpraktijk terug aan de zorgverzekeraars.

Meer informatie over de hoogte en opbouw van het moduletarief en de declaratie van de verrichtingen vindt u in de tariefbeschikking huisartsenzorg.

Een POH-GGZ van De Wijkpraktijk
Zoals hiernaast beschreven heeft elke normpraktijk (in 2019: 2.350 ingeschreven patiënten) recht op 12 uur POH-GGZ inzet per week. Deze 12 uur per week houden verband met het bovengenoemde moduletarief per ingeschreven patiënt. De Wijkpraktijk houdt 0,5 uur per normpraktijk in op deze uren ter vergoeding van de scholing- en deskundigheidsbevorderingskosten van de POH-GGZ.

Informatie
Wenst u meer informatie over de financiële aspecten of wilt u een POH-GGZ bij ons aanvragen? Neem dan contact met ons op.