Kosten en vergoedingen

Personen van 18 jaar en ouder dienen rekening te houden met het verplicht eigen risico. Deze is voor 2016 wettelijk vastgesteld op minimaal € 385,-. Het kan zijn dat u uw eigen risico vrijwillig verhoogd heeft in ruil voor een lagere premie. Informeer altijd even bij uw zorgverzekeraar wat de precieze hoogte is van uw eigen risico en wat vergoed wordt en in welke mate. Zo voorkomt u onplezierige verrassingen.

Indien u in een speciale situatie verkeert dan kunt u ook bij andere instanties terecht voor een eventuele vergoeding. Bijvoorbeeld bij uw gemeente, het UWV of via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Veel werkgevers hebben speciale regelingen en studenten kunnen soms via een studiefonds of  persoonsgebonden budget (pgb) een vergoeding regelen.

 

Jeugd

Jeugd-GGZ (personen onder 18 jaar) zit vanaf 1 januari 2015 NIET meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten worden financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar. Lees meer over jeugdzorg.

 

Niet op tijd afzeggen

Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Doet u dit niet of niet op tijd, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze komen neer op € 65,- per afspraak. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.